Aktualnoci
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA TARGI ORAZ ORGANIZACJĘ SPOTKAŃ W GRECJI

                                                                                       Grodzisk Mazowiecki 15.12.2014

                                                                                                                                                        

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na:

1.       Organizację spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi z Portugalii w Grecji w dniach 11.02-15.02.2015.  Usługa polegać ma na:

- przekazaniu listy umówionych spotkać z potencjalnymi kontrahentami handlowymi (firmy budowlane, firmy handlowe, przedstawiciele handlowi).

 

2.       Organizację wyjazdu na targi do Wielkiej Brytanii, Birmingham, The National Homebuilding & Renovating and Home Improvement Show 26-29.03.2015. Usługa polegać ma na:

- wynajęciu powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, podłączeniu prądu do stoiska i innych mediów, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych, uzyskaniu niezbędnych wiz, przewóz eksponatów na targi wraz z ubezpieczeniem eksponatów.

Usługa ma powstać w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu

 

Planowany termin realizacji projektu:  Grecja 11.02-15.02. 2015  / Anglia 26-29.03.2015

 

Złożona oferta powinna zawierać:

           nazwę i adres oferenta,

           datę sporządzenia,

           opis oferowanego towaru / usługi

           cenę całkowitą netto

           termin ważności oferty,

           maksymalny czas realizacji zamówienia.

 

Oferta powinna być ważna do :  31.01.2015 roku

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy dostarczyć w jeden z poniższych sposobów:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klonpak@it.com.pl

- faksem na numer:  22 724 33 82

- w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście) na adres: Klonpak Zakład Wyrobów Z Tworzyw Sztucznych 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Gliniana 16

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Gliniana 16 w miejscu publicznie dostępnym, oraz na stronie internetowej : www.klonpak.pl

Termin składania ofert upływa w dniu:  19.12.2014 roku o godzinie 12.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Cena: 100 %

 

Wyliczenia punktacji będzie się odbywać w następujący sposób:

Ad.1. Cena

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., pozostałe oferty będą punktowane według wzoru:

cena oferty z najniższą ceną/ cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o ustalone kryteria,

a następnie podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

więcej >>


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA TARGI THE BIG 5 DUBAJ 17-20 LISTOPAD 2014


                                                                                       Grodzisk Mazowiecki 26.03.2014

                                                                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na organizację wyjazdu na targi budowlane The Big 5 które mają się odbyć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju w dniach 17-20 listopada 2014 roku. Usługa polegać ma na :

- wynajęcie powierzchni wystawienniczej, zabudowa stoiska, podłączenie prądu do stoiska i innych mediów, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych, uzyskanie niezbędnych wiz, przewóz eksponatów na targi wraz z ubezpieczeniem eksponatów.

Usługa ma powstać w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”

 

Planowany termin realizacji projektu:  Listopad 2014

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 

Oferta powinna być ważna do :  20.11.2014 roku

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy dostarczyć w jeden z poniższych sposobów:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klonpak@it.com.pl

- faksem na numer:  22 724 33 82

- w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście) na adres: Klonpak Zakład Wyrobów Z Tworzyw Sztucznych 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Gliniana 16

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Gliniana 16 w miejscu publicznie dostępnym, oraz na stronie internetowej : www.klonpak.pl

Termin składania ofert upływa w dniu:  26.04.2014 roku o godzinie 12.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Cena: 100 %

 

Wyliczenia punktacji będzie się odbywać w następujący sposób:

Ad.1. Cena

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., pozostałe oferty będą punktowane według wzoru:

cena oferty z najniższą ceną/ cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o ustalone kryteria,

a następnie podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

 

więcej >>


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA TARGI INTERBUILD JORDAN FAIR 22-25 WRZESIEN 2014                                                                                       Grodzisk Mazowiecki 3.02.2014

                                                                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na organizację wyjazdu na targi budowlane INTERBUILD JORDAN FAIR, które mają się odbyć w Ammanie Jordania  w dniach 22-25 września 2014 roku. Usługa polegać ma na :

- wynajęcie powierzchni wystawienniczej, zabudowa stoiska, podłączenie prądu do stoiska i innych mediów, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych, uzyskanie niezbędnych wiz, przewóz eksponatów na targi wraz z ubezpieczeniem eksponatów.

Usługa ma powstać w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”

 

Planowany termin realizacji projektu:  Wrzesień 2014

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 

Oferta ważna do :  25.09.2014 roku

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy dostarczyć w jeden z poniższych sposobów:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klonpak@it.com.pl

- faksem na numer:  22 724 33 82

- w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście) na adres: Klonpak Zakład Wyrobów Z Tworzyw Sztucznych 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Gliniana 16

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Gliniana 16 w miejscu publicznie dostępnym, oraz na stronie internetowej : www.klonpak.pl

Termin składania ofert upływa w dniu:  28.02.2014 roku o godzinie 12.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Cena: 100 %

 

Wyliczenia punktacji będzie się odbywać w następujący sposób:

Ad.1. Cena

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., pozostałe oferty będą punktowane według wzoru:

cena oferty z najniższą ceną/ cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o ustalone kryteria,

a następnie podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

 

więcej >>


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA TARGI BUDOWLANE AUSTAINABLE CONSTRUCTION SOLUTIONS INTERNATIONAL SHOW 7-10 MAJ 2014


 

                                                                                       Grodzisk Mazowiecki 15.01.2014

                                                                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na organizację wyjazdu na targi budowlane SUSTAINABLE CONSTRUCTION SOLUTIONS INTERNATIONAL SHOW, które mają się odbyć w Madrycie Hiszpania   w dniach 7-10 maja 2014 roku. Usługa polegać ma na :

- wynajęcie powierzchni wystawienniczej, zabudowa stoiska, podłączenie prądu do stoiska i innych mediów, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych, uzyskanie niezbędnych wiz, przewóz eksponatów na targi wraz z ubezpieczeniem eksponatów.

Usługa ma powstać w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”

 

Planowany termin realizacji projektu:  Maj 2014

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 

Oferta ważna do :  10.05.2014 roku

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy dostarczyć w jeden z poniższych sposobów:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klonpak@it.com.pl

- faksem na numer:  22 724 33 82

- w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście) na adres: Klonpak Zakład Wyrobów Z Tworzyw Sztucznych 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Gliniana 16

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Gliniana 16 w miejscu publicznie dostępnym, oraz na stronie internetowej : www.klonpak.pl

Termin składania ofert upływa w dniu:  15.02.2014 roku o godzinie 12.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Cena: 100 %

 

Wyliczenia punktacji będzie się odbywać w następujący sposób:

Ad.1. Cena

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., pozostałe oferty będą punktowane według wzoru:

cena oferty z najniższą ceną/ cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o ustalone kryteria,

a następnie podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

więcej >>


NOWOŚĆ LITERKI I ZABAWKI EDUKACYJNE DLA DZIECI POMALUJ I PRZYKLEJ

 

więcej >>


The Big 5 Listopad 25-28 2013 DUBAI Stoisko S1 A185

więcej >>


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA TARGI THE BIG 5 DUBAJ 25-28 LISTOPAD 2013

OGŁASZAMY KONKURS NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA TARGI BUDOWLANE THE BIG 5 25-28.11.2013

 

 

 

                                                                                       Grodzisk Mazowiecki 2.09.2013

                                                                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na organizację wyjazdu na targi budowlane The Big 5 które mają się odbyć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju w dniach 25-28 listopada 2013 roku. Usługa polegać ma na :

- wynajęcie powierzchni wystawienniczej, zabudowa stoiska, podłączenie prądu do stoiska i innych mediów, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych, uzyskanie niezbędnych wiz, przewóz eksponatów na targi wraz z ubezpieczeniem eksponatów.

Usługa ma powstać w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”

 

Planowany termin realizacji projektu:  Listopad 2013

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 

Oferta powinna być ważna do :  28.11.2013 roku

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy dostarczyć w jeden z poniższych sposobów:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klonpak@it.com.pl

- faksem na numer:  22 724 33 82

- w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście) na adres: Klonpak Zakład Wyrobów Z Tworzyw Sztucznych 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Gliniana 16

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Gliniana 16 w miejscu publicznie dostępnym, oraz na stronie internetowej : www.klonpak.pl

Termin składania ofert upływa w dniu:  16.09.2013 roku o godzinie 12.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Cena: 100 %

 

Wyliczenia punktacji będzie się odbywać w następujący sposób:

Ad.1. Cena

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., pozostałe oferty będą punktowane według wzoru:

cena oferty z najniższą ceną/ cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o ustalone kryteria,

a następnie podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

więcej >>


Paszport do Eksportu działanie 6.1

więcej >>


Międzynarodowy Kongres Przedsiębiorczości 4-6 Październik 2012

więcej >>


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ ORGANIZACJĘ SPOTKAŃ Z POTENCJALNYMI PARTNERAMI HANDLOWYMI NA TERENIE SZWECJI

                                                                                       Grodzisk Mazowiecki 15.08.2013

                                                                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na ORGANIZACJĘ SPOTKAŃ Z POTENCJALNYMI PARTNERAMI HANDLOWYMI, które mają się odbyć w SZWECJI W 2013 roku.

Usługa polegać ma na :

- Wyszukanie potencjalnych klientów handlowych na rynku Szwedzkim – minimum czterech

- Umówienie spotkania w celu przedstawienia oferty

- Zakup Biletów Lotniczych

Usługa ma powstać w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”

 

Planowany termin realizacji projektu:  Grudzień 2013

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 

Oferta ważna do :  15.12.2013 roku

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy dostarczyć w jeden z poniższych sposobów:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klonpak@it.com.pl

- faksem na numer:  22 724 33 82

- w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście) na adres: Klonpak Zakład Wyrobów Z Tworzyw Sztucznych 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Gliniana 16

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Gliniana 16 w miejscu publicznie dostępnym, oraz na stronie internetowej : www.klonpak.pl

Termin składania ofert upływa w dniu:  19.08.2013 roku o godzinie 12.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Cena: 100 %

Wyliczenia punktacji będzie się odbywać w następujący sposób:

Ad.1. Cena

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., pozostałe oferty będą punktowane według wzoru:

cena oferty z najniższą ceną/ cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o ustalone kryteria,

a następnie podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

więcej >>


E-katalog

Zapraszamy do pobrania elektronicznego katalogu naszych wyrobów w zakładce Oferta.

 

więcej >>


Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy KLONPAK

więcej >>


Nasza reklama w Deco Mazowsze

więcej >>


Reklama KLONPAK

więcej >>


Kontakt

"KLONPAK" Zakład Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
 
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
ul. GLINIANA 16

POLAND

tel.  +48 (22) 755 74 18
fax: +48 (22) 724 33 82

email:
klonpak@it.com.pl

www.klonpak.pl